رمضان

تظاهر به روزه خواری میکنی مردک؟
-نه به خدا تظاهر نمیکنم. میخورم
پ.ن1: تظاهر به روزه داری بدتر نیست؟
پ.ن2: انگار همه مردهای فیلمنامه حامد منم


۱ نظر:

  1. درود رفیق

    من هم بی تظاهر می خورم ...

    کتک می خوریم، فحش می خوریم، تهمت می خوریم، روزه هم رویش...

    شادزی.مهرافزون.

    پاسخحذف