لعنت به آزادی!

در آزاد ترین کشور دنیا همین که محض   نوشتن در وبلاگت که برای دیدنش باید هزار تا پراکسی و فیلتر شکن داشته باشی  به اندازه کافی زجر دهنده هست.
تو دیگر بدترش نکن.