موبایل

عجبا که در قرائت هیچ قاری و موعظه هیچ کشیشی
آنقدر آیه زندگی نیست که درصدای خندیدن تو
پشت خش خش این معجزه عصر آهن و اورانیوم-موبایل- هم که باشد
پشت دیوارهای هزار نمیشود هم که باشد.هرم حرام احرام نگاهت زیباترین بهشت افریده شده را طعنه میزند
و من َمحرم مُحرم این آتش جاودانه ام که آدم ِمخیر ممتازم نموده به این بارزترین صفت انسانیم
صدایت را دریغم مکن....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر